ประกาศ TOR

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกาศ TOR ซื้อเครื่องกว้านบานระบาย , Gear Motor Mounting , บาน Bulkhead และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2559
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 06 ส.ค. 2558
งานซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมตอก ตาม มอก.396-2549 ,งาน PLANK GIRDER จำนวน 3 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
งานซื้อ หินใหญ่คละขนาด 10-30 ซม.,หินย่อย คละเบอร์ 1,2 และหินคลุก จำนวน 3 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
งานซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
งานซื้อดินธรรมดา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
ซื้อเข็มพืดเหล็กพร้อมตอก ยาว 8.00 ม. ขนาด 400x125x13 มม. จำนวน 1 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ 6 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 22 พ.ค. 2558
ซื้อเสาเข็ม คอร. ตาม มอก.396-2549 พร้อมตอก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 มี.ค. 2558
ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 มี.ค. 2558
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 มี.ค. 2558
ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตาม มอก.1390-2539 พร้อมตอก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 23 มี.ค. 2558
งานซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ธ.ค. 2557
งานซื้อ ดินถมที่ และดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้างประตูระบายน้า และสถานีสูบน้าสิงหนาท 2 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ธ.ค. 2557
งานซื้อ เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตาม มอก.1390-2539 พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ธ.ค. 2557

หน้า 1, 2

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ