ประกาศสอบราคา

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกาศสอบราคาจ้างทดสอบรอยเชื่อมเหล็กกล้า (Steel Liner) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องจักรกล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 10 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาซื้อกระเบื้องเซรามิคขนาดต่างๆ ตาม มอก.2508-2555 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อบานประตูไม้เนื้อแข็งและบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคาลอนคู่ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบและทรายละเอียด [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์,ปูนซีเมนต์ยาแนว และปูนซีเมนต์ผสม [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต,ลวดผูกเหล็ก,ตะปูเหล็กหัวกลมแบนและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล่อง MATTRESS ขนาด 2.00x2.00x0.30 เมตร และ ขนาด 2.00x3.00x0.30 เมตร [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.00 เมตร [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.00 เมตร [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
งานซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบที่ 1 ชนิดบรรจุถุง ของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ เเละสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 มิ.ย. 2558
งานซื้อ หินย่อย เบอร์ 2 เเละทรายหยาบ ของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ เเละสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องจักรกล [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 21 เม.ย. 2558

หน้า 1, 2

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ