ประกาศประกวดราคา

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน(ระยะ2) ตำบลศาลาขาว อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 14 ธ.ค. 2559
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล เลขที่ EB.สกก.12/21/2559 งานก่อสร้าอาคารประกอบแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 มี.ค. 2559
ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าชุดควบคุมมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมติดตั้ง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 10 ก.พ. 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องกว้านบานระบาย,Gear Motor Foot Mounting,มอเตอร์ไฟฟ้าและตะแกรงเหล็กันขยะ พร้อมติดตั้ง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 10 ก.พ. 2559
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พร้อมตอก,งาน PLANK GIRDER ตัวริม,งาน PLANK GIRDER ตัวกลาง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหินใหญ่ คละขนาด 10-30 ซม.,หินย่อย คละเบอร์ 1,2 และหินคลุก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 08 มิ.ย. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเสาเข็ม คอร.ตาม มอก.396-2549 พร้อมตอก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตาม มอก.1390-2539 พร้อมตอก [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 31 มี.ค. 2558
ประกาศขายทอดตลาดมูลดินจากการก่อสร้างแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 20 ก.พ. 2558
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ธ.ค. 2557

หน้า 1, 2

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ