คำรับรองการปฏิบัติราชการ

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ก.ค. 2560
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 เม.ย. 2559
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานก่อสร้าง 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2558 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 03 เม.ย. 2558
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2557
คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๖ [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 28 พ.ย. 2557

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ