รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

เรื่องอ่านดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุงข้อมูล
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 ส.ค. 60) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 ก.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 ก.ค. 60) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 25 ก.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 ก.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 13 มิ.ย. 2560
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ส.ค. 59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 ก.ย. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 ก.ค. 59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 ก.ย. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 09 ก.ย. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 58 - 31 พ.ค. 59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 01 มิ.ย. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 58 - 30 เม.ย. 59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 26 พ.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.58 - 31 มี.ค.59) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 11 เม.ย. 2559
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 30 ก.ย. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 04 ก.ย. 2558
แบบฟอร์มการรายผลปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 10 เดือน 1ต.ค.57-31ก.ค.58 [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 24 ส.ค. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 07 ก.ค. 2558
รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 57 - 31 พ.ค. 58) [อ่าน] [ดาวน์โหลด] 02 มิ.ย. 2558

หน้า 1, 2

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้ง

หนังสือเวียน

ประกาศ TOR

ประกาศสอบราคา

ประกาศประกวดราคา

งานการเงินและบัญชี

โครงการในความรับผิดชอบ

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

เกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

พื้นที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ