ส่งรับมอบงานโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว จังหวัดอุทัยธานี

       

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ดำเนินการส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำของเขื่อนห้วยขุนแก้ว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 ไปดำเนินการด้านการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ต่อไป


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 23 พ.ค. 2561
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 687)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 733)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 614)
 • Coffee Meeting (ดู: 675)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 763)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ