“ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์”

       

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด รับซื้อสับปะรดจากไร่ จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากประสบปัญหาราคาตกต่ำและสินค้าล้นตลาด ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เร็วขึ้น


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 736)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 804)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 686)
 • Coffee Meeting (ดู: 727)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 849)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ