กิจกรรม“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

       

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานฯสะอาดเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 07 ส.ค. 2561
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 871)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 949)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 837)
 • Coffee Meeting (ดู: 824)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 930)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ