เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ศึกษาดูงาน การก่อสร้างประตูระบายน้ำพระมหินทร์ และ การก่อสร้างประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้นำเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการก่อสร้างประตูระบายน้ำพระมหินทร์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ“Innovative Irrigation Engineering”เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินการของงานก่อสร้าง
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 ม.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 819)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 938)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1043)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 544)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 563)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ