สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (แผนบูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ปี 2563

       

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ(แผนบูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ปี 2563 โดย นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหมายให้ นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการที่ได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ โครงการคันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด จังหวัดอุทัยธานี ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด    ณ โรงแรม ซีทูยู อุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

เอกสารแนบ :    [ View ] [ Download ]

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 26 ก.พ. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 721)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 839)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 950)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 490)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 524)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ