สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 เข้าร่วมประชุมการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

       

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุม พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการที่ได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก่อสร้างในลำน้ำ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 X 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้

เอกสารแนบ :    [ View ] [ Download ]
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 05 มี.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 721)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 839)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 950)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 490)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 524)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ