“สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการ Pilot Project Site ประตูระบายน้ำพระมหินทร์”

       

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหมายให้ นายสุริยา วัดน้อย นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการ Pilot Project Site ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมชลประทาน กับ The Construction Technology Center (ACTEC) โดยมี นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมคณะ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ณ ประตูระบายน้ำพระมหินทร์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 21 พ.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 871)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 949)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 837)
 • Coffee Meeting (ดู: 824)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 930)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ