สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 4

       

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ บริเวณ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพระมหินทร์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงานในภาคสนาม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างระดับต้นรุ่นที่ 4    เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับสำหรับข้าราชการสายงานก่อสร้างระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 819)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 938)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1043)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 544)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 563)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ