สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

       

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหมายให้ นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 43


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 12 ก.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 736)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 864)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 975)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 495)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 531)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ