สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

       

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ อาคารเพชรนรชาติ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จังหวัดสุพรรณบุรี
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 25 ก.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
  • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 686)
  • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 804)
  • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 903)
  • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 470)
  • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 509)
  • ข่าวประกาศ

    ข่าวประชาสัมพันธ์

    ประกาศ

    คำสั่งแต่งตั้ง

    หนังสือเวียน

    ประกาศ TOR

    ประกาศสอบราคา

    ประกาศประกวดราคา

    งานการเงินและบัญชี

    โครงการในความรับผิดชอบ

    อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

    แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

    ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

    ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

    ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

    คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

    เกี่ยวกับองค์กร

    โครงสร้างหน่วยงาน

    พื้นที่รับผิดชอบ

    วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

    อัตรากำลัง

    ติดต่อเรา

    หน้าที่ความรับผิดชอบ