“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 ติดตามความก้าวหน้า โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ2) จังหวัดสุพรรณบุรี”

       

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงบึงลาด น้ำเตียน (ระยะ2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย นายอำนาจ ปราบใหญ่ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 78.00 ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาชีพเสริม ด้านการประมงให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 31 ก.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 789)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 920)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1020)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 526)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 548)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ