รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตาม การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

       

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี และนายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ร่วมชี้แจงบรรยายสรุป สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ได้รายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป         


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 11 ส.ค. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 789)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 920)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1020)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 526)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 548)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ