“สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 12 หารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย”

       

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    ให้การต้อนรับ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายเนรมิต เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12) และผู้บริหารของสำนักงานชลประทานที่ 12 ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนการบูรณาการจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ :    [ View ] [ Download ]


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 26 ก.ย. 2562
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 789)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 920)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1020)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 526)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 548)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ