สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตามความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ การจัดหาที่ดินและการเตรียมความพร้อมงานตามแผนที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ทั้งนี้ ประธานได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 21 ม.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 789)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 920)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1020)
 • สวัสดีปีใหม่ (ดู: 526)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 548)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ