สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

       

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายรุนแรง ตามที่ได้มีการระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งได้จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยบริการเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการด้วย

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 10 มี.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 996)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1064)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 969)
 • Coffee Meeting (ดู: 1006)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1058)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ