ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหน้ากากอนามัย แบบผ้าให้กับกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

       

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหมายให้ นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อแสดงความห่วงใยและรณรงค์ให้ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้แทนรับมอบปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 เม.ย. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 996)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1064)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 968)
 • Coffee Meeting (ดู: 1006)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1058)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ