สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดโครงการ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

       

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดโครงการ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยมอบอาหารวันละ 100 ชุด เป็นประจำทุกวัน (ฟรี) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะดีขึ้น บริเวณด้านหน้าสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 17 เม.ย. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 996)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1064)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 969)
 • Coffee Meeting (ดู: 1007)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1059)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ