สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

       

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันอีกด้วย ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 20 พ.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 970)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1040)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 937)
 • Coffee Meeting (ดู: 968)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1032)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ