สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มอบหมายให้ นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ คลังจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 13 ก.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 970)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1040)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 937)
 • Coffee Meeting (ดู: 968)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1032)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ