สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 (ระยะที่2) จังหวัดสุพรรณบุรี

       

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 (ระยะที่2) ความยาว 10 กิโลเมตร จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี เจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เร่งรัดให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศของกรมชลประทาน และตามประกาศในจังหวัดพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 13 ก.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1027)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1102)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1000)
 • Coffee Meeting (ดู: 1043)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1083)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ