สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจรับมอบงาน โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ2) จังหวัดสุพรรณบุรี

       

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจรับมอบงานโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก่อนการส่งมอบ ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 ไปดำเนินการด้านการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โดยมี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ร่วมตรวจสอบด้วย พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาชีพเสริม ด้านการประมงให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 14 ก.ย. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1027)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1102)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1000)
 • Coffee Meeting (ดู: 1043)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1083)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ