สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

       
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ มอบหมายให้ นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายอำนาจ ปราบใหญ่ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายกรกฏ หาดเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรที่ 2 เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นได้ร่วมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาชีพเสริม ด้านการประมงให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย ณ บริเวณโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ความจุเก็บกักประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2560-2562) ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,800 ครัวเรือน

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 02 ต.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1027)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1102)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1000)
 • Coffee Meeting (ดู: 1043)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1083)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ