สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ArchiCad Thai Bim”

       

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ArchiCad Thai Bim เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบจำลอง 3 มิติ สามารถถอดปริมาณ BOQ ของวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงได้ โดยมี นายศักราช บรรเทิงใจ วิศวกร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 12 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 16 ต.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1098)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1154)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1060)
 • Coffee Meeting (ดู: 1099)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1141)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ