สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ArchiCad Thai Bim”

       

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ArchiCad Thai Bim เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบจำลอง 3 มิติ สามารถถอดปริมาณ BOQ ของวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรและช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงได้ โดยมี นายศักราช บรรเทิงใจ วิศวกร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ 12 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 16 ต.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1027)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1102)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1000)
 • Coffee Meeting (ดู: 1043)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1083)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ