สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ประชุมหารือประสาน รังวัดและปักหลักเขตสำหรับงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

       

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เรื่องรังวัดที่ดินและปักหลักเขตสำหรับงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อกำหนดแผนการปักหลักเขต รังวัด และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 สำนักกฎหมายและที่ดิน นายวินัย บุญญาอรุณเนตร หัวหน้างานสำรวจกันเขต 12 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1166)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1218)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1124)
 • Coffee Meeting (ดู: 1160)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1205)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ