สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ชี้แจงข้อมูลการศึกษาดูงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       

นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตรวจสอบและประเมินผล โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพระมหินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานก่อสร้าง
????????โครงการประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง อัตราการระบายน้ำไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง อีกทั้งในฤดูแล้ง ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทาน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ และโครงการส่งน้ำนครหลวง


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 24 ก.พ. 2564
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1166)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1218)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1124)
 • Coffee Meeting (ดู: 1163)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1205)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ