ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

       


????โครงการประตูระบายน้ำบางตะเคียน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (2564) โดยก่อสร้างเป็นคันกั้นน้ำความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร พร้อมท่อลอดคันกั้นน้ำ 7 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 15.35 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 21 เม.ย. 2564
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1217)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1270)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1180)
 • Coffee Meeting (ดู: 1209)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1263)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ