อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก)

       
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ โครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ณ ที่ทำการชั่วคราวสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) ระยะที่ 1จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โดยมีแผนดำเนินการระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภออู่ทองและอำเภอดอนเจดีย์ มีพื้นที่รับประโยชน์ 38,000 ไร่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 27 ส.ค. 2564
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1202)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1257)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1166)
 • Coffee Meeting (ดู: 1193)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1242)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ