สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ตรวจรับการส่งมอบงาน งวดที่ 1 โครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) ระยะที่ 2

       

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 พร้อมด้วย นายอัธยา มะวิญธร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจรับการส่งมอบงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี งวดที่ 1 (ผลงานครั้งที่ 1-3) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี เจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ณ ที่ทำการชั่วคราวสถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน-อู่ทอง (เขาดีสลัก) ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรีปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 27 ส.ค. 2564
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1202)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1257)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1166)
 • Coffee Meeting (ดู: 1193)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1242)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ