ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

       

 นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เชิญหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง๓ และเจ้าหน้าที่จากห้างหุ้นส่วนธงไทยก่อสร้างเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ต.กะบกเตี้ย อ.หันคา จ.ชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง๑๒ สามชุก สุพรรณบุรี

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 1166)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1124)
 • Coffee Meeting (ดู: 1163)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1205)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1421)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ