ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

       

 นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เชิญหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง๓ และเจ้าหน้าที่จากห้างหุ้นส่วนธงไทยก่อสร้างเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ต.กะบกเตี้ย อ.หันคา จ.ชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง๑๒ สามชุก สุพรรณบุรี

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 996)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 969)
 • Coffee Meeting (ดู: 1007)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1059)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1216)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ