ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน

       

นายสมพล ชุมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนแตง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมี นายการุณ  สุทธิกูล  สมาชิกสภาเทศบาลสวนแตงและสมาชิกเทศบาลสวนแตงอีก ๔ ท่านที่เข้ามาสอบถามข้อมูลของโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ในส่วนที่เกี่ยวช้องและอยู่ในพื่้นที่เขตเทศบาลตำบลสวนแตง ในการนี้นายสมพล  ชุมแก้ว ได้ชี้แจงข้อมูลโครงการและการทำงานโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียนให้ทราบและเป็นไปด้วยดี: สอบถามลาดน้ำเตียนปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 11 ธ.ค. 2557
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 909)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 986)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 886)
 • Coffee Meeting (ดู: 905)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 981)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ