สวัสดีปีใหม่

       

๖ มกราคม ๒๕๕๗

นายวรพจน์  เพชรนรชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้าง๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 

เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  และผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน

 ณ กรมชลประทาน สามเสน

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 06 ม.ค. 2558
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 886)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 986)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1126)
 • สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒ (ดู: 612)
 • ประชุมการจัดการความรู้ (ดู: 493)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ