สวัสดีปีใหม่สำนักงานก่อสร้าง๑๒

       

8 มกราคม 2558
นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานก่อสร้าง ๑๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุข โดยร่วมจัดงานวันปีใหม่ ๒๕๕๘ มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ จัดกิจกรรมทำอาหาร แลกของขวัญ รำวงย้อนยุคร่วมกัน ที่บริเวนสำนักงานก่อสร้าง๑๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 09 ม.ค. 2558
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (ดู: 908)
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 986)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 885)
 • Coffee Meeting (ดู: 904)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 981)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน ระยะ 2

  ประตูระบายน้ำบางสะแก ขนาด 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 2 ช่อง

  ประตูระบายน้ำพระมหินทร์

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง

  คันกั้นน้ำแควตากแดดพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยแควตากแดด

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ