"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"

       

6 ก.พ. 2558
สมพล ชุมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม12 สำนักงานก่อสร้าง12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ทีมงานจัดการความรู้(KM) และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้าง12 จัดกิจกรรม "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ2550 โดยนำเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาทและ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดสุพรรณบรี ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกะพง และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 09 ก.พ. 2558
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
 • ประชุมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1219)
 • พิธีถวายสัตย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดู: 1124)
 • Coffee Meeting (ดู: 1163)
 • กาแฟสามชุก12 (ดู: 1205)
 • ชี้แจงโครงการแก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ดู: 1421)
 • ข่าวประกาศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  คำสั่งแต่งตั้ง

  หนังสือเวียน

  ประกาศ TOR

  ประกาศสอบราคา

  ประกาศประกวดราคา

  งานการเงินและบัญชี

  โครงการในความรับผิดชอบ

  โครงการสถานีสูบน้ำจรเข้สามพัน-อู่ทอง(เขาดีสลัก) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท

  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี

  โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน จังหวัดสุพรรณบุรี

  คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

  เกี่ยวกับองค์กร

  โครงสร้างหน่วยงาน

  พื้นที่รับผิดชอบ

  วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

  อัตรากำลัง

  ติดต่อเรา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ