กิจกรรม KMแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 703)

กิจกรรม “ออกกำลังกาย”

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 ได้จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ภายในสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ออกกำลังกาย (ดู : 752)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

คู่มือเชิงปฏิบัติ

AAR สรุปบทเรียนจากการทำงาน

เรื่องต้องรู้

งานนำเสนอ Present(PW)

อาเซียนน่าสน

น่าสนใจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
ปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ผลโหวต